Pulsträning

ACTIVIO - SMART OCH EFFEKTIV PULSBASERAD TRÄNING FÖR ALLA

Hjärtat är din viktigaste muskel och har stor betydelse för ditt välbefinnande. Pulsbaserad träning betyder att du kan kontrollera din träning, oavsett hur lugnt eller hårt du tränar. Det är till stor nytta för alla, såväl nybörjare som mer erfarna.

Vid träning är det viktigt att hitta rätta nivåer utifrån vad man vill uppnå. Till exempel att utveckla hjärtats och kroppens kapacitet, öka ämnesomsättningen och kaloriförbrukningen effektivt eller utveckla muskelstyrkan. Hjärtfrekvensen ger ärlig, faktisk och direkt information om hur hårt vi verkligen arbetar. För nybörjare är regelbunden pulsfeedback en fantastisk hjälp för att skapa kontroll i träningen och anstränga sig på rätt sätt.

Regelbunden pulsfeedback ökar kunskapen och medvetandet kring kroppens förmåga, vilket gör att deltagarna med tiden lär sig hur de bör träna för att uppnå olika träningseffekter. Pulsfeedback ger även en psykologisk effekt och upplevs av många som mycket roligt och inspirerande.

Pulsbaserad träning med vårt pulsband är en etablerad och vetenskaplig träningsmetod. Den baserar sig på kunskapen om att olika pulszoner har olika fysiologiska träningseffekter. En lägre pulszon är bra för uppvärmning och för att utveckla grundläggande kondition. Högre pulszon utvecklar den aerobiska och anaerobiska förmågan.

Med pulsbaserad träning anpassas träningen efter dig, och inte tvärtom!

ACTIVIO TRÄNINGSZONER

(BORG RPE SCALE®)

MAXIMALT ANSTRÄNGANDE

Mjölksyraträning för att utveckla den anaerobiska kapaciteten. Intervallträningsform med lång återhämtningsperiod.

90-100%

MYCKET ANSTRÄNGANDE

Mycket effektiv konditionsträning för att utveckla den aerobiska kapaciteten. Intervallträning eller kontinuerlig träningsform.

80-90%

ANSTRÄNGANDE

Effektiv konditionsträning för att utveckla den aerobiska kapaciteten. Kontinuerlig träningsform.

70-80%

NÅGOT ANSTRÄNGANDE

Lättare konditionsträning för att utveckla den aerobiska kapaciteten. Rekommenderas för aktiv återhämtning och uppvärmning. Kontinuerlig träningsform.

60-70%

LÄTT

Relativt låg träningseffekt.

-60%

OM MAXPULS

Activio bygger på att du använder dig av din egen maxpuls som en referens för att veta på vilken intensitet du tränar. Maxpulsen är det maximala antalet slag ditt hjärta kan slå per minut. Den är genetisk och unik för varje individ, och påverkas ej direkt av träning. Den sjunker sakta med åldern, men oftast långsammare vid regelbunden träning.

För att hitta ett utgångsvärde för din maxpuls använder Activio en formel som baserar sig på ålder: 226 – ålder. Om du exempelvis är 25 år beräknas din maxpuls till 226-25=201 slag/min. Det här utgångsvärdet kommer sen att användas till att hjälpa dig att hitta just din maxpuls.

Träningszonerna hjälper dig att planera och styra träningseffekten så att du nu kan ta kontroll över din träning. Effekten av träningen blir olika beroende på vilken träningszon du befinner dig i. Activio är ett effektivt hjälpmedel som passar alla, oavsett hur vältränad du är. Det är ett bra verktyg som hjälper dig att hitta rätt nivå och intensitet på varje träningspass.

Med Activio blir resultatet bättre och du får en säkrare träning!