Partners och samarbeten

Vi anordnar fortbildningar, utbildningar, kurser, konferenser inom alla områden, främst fysisk aktivitet och rörelse kopplad till inlärning och hälsa i skolan.

Tillsammans med Activio erbjuder vi föreläsningar och workshops i ämnet hälsofrämjande skolutveckling, kontakta oss för mer information eller för att läsa mer om våra utbildningsmoduler eller boka en föreläsning.

 

 

Tankesmedjan och portalen för mer rörelse i skolan.
Tillsammans med Activio erbjuder vi föreläsningar och workshops i ämnet pulsträning kopplat till inlärning.

Kontakta oss för att läsa mer om våra utbildningsmoduler eller boka en föreläsning.

 

 

 

 

 

 

Kan fysisk aktivitet varje dag i skolan öka elevens välmående och resultat?
Hummelstaskolan driver det femåriga projektet Mer Energi i Hummelsta – MEIH.

För att kombinera det roliga, lärorika och samtidigt öka intensiteten kommer skolan tillsammans med ACTIVIO göra en undersökning huruvida grafisk presentation av pulsen ökar graden av intensitet på aktivitets passen.

 

 

Kan ökad fysisk aktivitet i skolan öka elevers kondition, skolresultat, välmående och livsstil?

Det menar Stockholms Stad och Utbildnings-
förvaltningen som nu driver det treåriga projektet “Sambandet mellan kondition, betyg och livsstil” tillsammans med Activio. Projektet ska mäta fysisk aktivitet i anslutning till teoretiska ämnen för att påvisa förbättrad inlärning i samband med konditionsförbättring. 10 st högstadieskolor är kopplade till projektet som påbörjades i augusti 2015.

 

Hjärnforskningen visar att rörelse, motion och träning får fantastiska effekter på hjärnan. Fysisk aktivitet höjer nivåerna av dopamin och fin inställer systemet för koncentration och belöning.

En ”tränad hjärna” gör dig mer stresstålig, ökar kreativiteten, minnet förstärks och ökad nybildning takt av hjärnceller skapas. Forskning visar att detta leder till ökade skolresultat, ett bättre socialt mående och därmed bättre förutsättningar i framtiden. Då resultaten sjunker i skolan måste vi ta ansvar för att vända den negativa trenden, en av vägarna är mer rörelse för alla elever i skolan.

Mille Concept erbjuder skräddarsydd handledning, utbildning, föreläsning och workshops till skolor och kommuner. Vi är med i hela processen för att implementera nya arbetssätt som leder till högre skolresultat. Vi har kunskap i ämnet fysisk aktivitet och inlärning. Vi erbjuder och presenterar praktiska-och schema lösningar tillsammans med nytänkande arbetssätt.

Tillsammans med Activio erbjuder vi föreläsningar och workshops i ämnet hälsofrämjande skolutveckling, kontakta oss för mer information hur vi kan hjälpa er.